تبلیغات
دانلود فیلم ها و آهنگ های تلویزیونی - جدول پخش فیلم‌های نوروز

جدول پخش فیلم‌های نوروز

 

نوع مطلب :عمومی و اخبار سایت ،پست ویژه ،

نوشته شده توسط:Ardalan

جدول پخش فیلم‌های نوروز
سلام دوستان امیدوارم كه حالتون خوب باشه.تو این یك هفته ایی كه گذشت بیشتر سعی كردم به معرفی برنامه ها و سریال های نوروزی بپردازم ولی امروز یك لیست فوق العاده از فیلم هاسینمایی دارم براتون كه به راحتی میتونید برنامه روزی كیند وهمه رو ببنید
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

28اسفند (سه‌شنبه)

مار در هواپیما - شبكه 5 -  30/13

حیثیت - شبكه 1 -  00/16

44 دقیقه-  شبكه 4 - 00/18

شعله 2 - شبكه 3 - 15/20

نقشه بازی -  شبكه 2 - 15/23

مار در هواپیما -  شبكه 5 - (تكرار ) 45/00

 29اسفند (چهارشنبه)

 

برای مشاهده لیست  و ساعت پخش فیلم ها نوروزی تا 14 فروردین ماه به ادامه مطلب بروید

جدول پخش فیلم‌های نوروز

28 اسفند (سه‌شنبه)

مار در هواپیما - شبكه 5 -  30/13

حیثیت - شبكه 1 -  00/16

44 دقیقه-  شبكه 4 - 00/18

شعله 2 - شبكه 3 - 15/20

نقشه بازی -  شبكه 2 - 15/23

مار در هواپیما -  شبكه 5 - (تكرار ) 45/00

 29اسفند (چهارشنبه)

حیثیت - شبكه 1 - (تكرار) 10/8

شعله 2 - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

درست مثل بهشت - شبكه 5 - 00/13

نقشه بازی-  شبكه 2 - (تكرار) 15/14

44 دقیقه - شبكه 4 - (تكرار) 00/15

آن سوی آسمان - شبكه 1 - 00/16

آرامش در میان مردگان - شبكه 4 - 00/18

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20

شاخه گلی برای عروس - شبكه 3 - 15/20

نشانی - شبكه 2 - 15/21

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22

داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22

در دره خدایان-  شبكه 2 - 15/23

درست مثل بهشت - شبكه 5 - (تكرار) 40/00

 1فروردین ( پنجشنبه)

آن سوی آسمان-  شبكه 1 - (تكرار) 10/8

شاخه گلی برای عروس - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

قرارگاه مسكونی  - شبكه 5 - (تكرار) 30/10

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12

تكمچن - شبكه 5 - 30/13

در دره خدایان - شبكه 2 - (تكرار) 15/14

داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14

نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15

پسران آفتاب - شبكه 1 - 00/16

جسی جیمز - شبكه 4 - 00/18

قرارگاه مسكونی-  شبكه 5 - 00/20

طعمه - شبكه 3 - 15/20

نشانی-  شبكه 2 - 15/21

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22

داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22

قلبم را در وطنم دفن كن - شبكه 2 - 15/23

تكمچن - شبكه 5 - (تكرار) 45/00

 2فروردین (جمعه)

پسران آفتاب - شبكه 1 - (تكرار) 10/8

طعمه - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12

جان سخت (4) - شبكه 5 - 30/13

قلبم را در وطنم دفن كن - شبكه 2 - (تكرار) 15/14

داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14

نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15

فهرست آرزوها - شبكه 1 - 00/16

زندگی مخفی كلمات - شبكه 4 - 00/18

قرارگاه مسكونی-  شبكه 5 - 00/20

قلقلك - شبكه 3 - 15/20

نشانی - شبكه 2 - 15/21

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22

داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22

هدف نامرئی - شبكه 2 - 15/23

جان سخت 4 - شبكه 5 - (تكرار) 40/00

 3 فروردین (شنبه)

فهرست آرزوها - شبكه 1 - (تكرار) 10/8

قلقلك - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12

مظفرنامه - شبكه 5 - 30/13

هدف نهایی - شبكه 2 - (تكرار) 15/14

داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14

نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15

روز سوم - شبكه 1 - 00/16

لاك‌پشت‌ها هم پرواز می‌كنند - شبكه 4 - 00/18

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20

جایی برای پیرمردها نیست-  شبكه 3 - 15/20

نشانی - شبكه 2 - 15/21

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22

داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22

شب بخیر فرمانده - شبكه 2 - 15/23

مظفرنامه - شبكه 5 - (تكرار) 45/00

 4فروردین (یكشنبه)

روز سوم - شبكه 1 - (تكرار) 10/8

جایی برای پیرمردها نیست - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

قرارگا مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10

پیامك از دیار باقی - شبكه 1 -‌ (تكرار) 30/12

جدال با اژدها - شبكه 5 - 30/13

شب بخیر فرمانده - شبكه 2 - (تكرار) 15/14

داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14

نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15

سلطان رویاها - شبكه 1 - 00/16

سرزمین جدید - شبكه 4 - 00/18

قرارگاه مسكونی-  شبكه 5 - 00/20

تقاطع - شبكه 3 - 15/20

نشانی  شبكه 2 - 15/21

پیامك به دیار باقی-  شبكه 1 - 00/22

داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22

كودك - شبكه 2 - 15/23

جدال با اژدها - شبكه 5 - (تكرار) 45/00

 5 فروردین (دوشنبه)

سلطان رویاها-  شبكه 1 - (تكرار) 10/8

تقاطع - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12

هوو - شبكه 5 - 30/13

كودك - شبكه 2 - (تكرار) 15/14

داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14

نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15

چپ دست - شبكه 1 - 00/16

خون به پا می‌شود - شبكه 4 - 00/18

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20

جستجوگر - شبكه 3 - 15/20

نشانی - شبكه 2 - 15/21

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22

داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22

سریع‌ترین سرخپوست - شبكه 2 - 15/23

هوو - شبكه 5 - (تكرار) 45/00

 6 فروردین (سه‌شنبه)

چپ دست - شبكه 1 - (تكرار) 10/8

جستجوگر - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

قرارگاه مسكونی-  شبكه 5 - (تكرار) 30/10

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12

مانات - شبكه 5 - 30/13

سریع‌ترین سرخپوست - شبكه 2 - (تكرار) 15/14

طنز داستانی - شبكه 3 - (تكرار) 30/14

نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15

تازه وارد - شبكه 1 - 00/16

حرفه ایتالیایی - شبكه 4 - 00/18

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20

چشمان سیاه - شبكه 3 - 15/20

نشانی-  شبكه 3 - 15/21

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22

داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22

معتاد اجباری-  شبكه 2 - 15/23

مانات - شبكه 5 - 45/00

7 فروردین (چهارشنبه)

تازه‌وارد - شبكه 1 - (تكرار) 10/8

چشمان سیاه - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12

عشق فیلم - شبكه 5 - 30/13

معتاد اجباری - شبكه 2 - (تكرار) 15/14

داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14

نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15

گردباد - شبكه 1 - 00/16

مایكل كلایتون - شبكه 4 - 00/18

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20

سیل - شبكه 3 - 15/20

نشانی - شبكه 2 - 15/21

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22

داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22

راكت - شبكه 2 - 15/23

عشق فیلم - شبكه 5 - (تكرار) 45/00

 8 فروردین (پنجشنبه)

گردباد - شبكه 1 - (تكرار) 10/8

سیل - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10

پیامك به دیار باقی-  شبكه 1 - (تكرار) 30/12

افشاگر-  شبكه 5 - 30/13

راكت - شبكه 2 - (تكرار) 15/14

داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14

نشانی-  شبكه 2 - (تكرار) 40/15

آندرسون جوان - شبكه 1 - 00/16

فراموشی - شبكه 4 - 00/18

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20

كریش - شبكه 3 - 15/20

نشانی - شبكه 2 - 15/21

پیامك به دیار باقی-  شبكه 1 - 00/22

داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22

گانگستر امریكایی - شبكه 2 - 15/23

افشاگر - شبكه 5 - (تكرار) 45/00

 9 فروردین (جمعه)

آندرسون جوان - شبكه 1 - (تكرار) 10/8

كریش - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12

گوشواره - شبكه 5 - 30/13

گانگستر امریكایی - شبكه 2 - (تكرار) 15/14

داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14

نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15

اكباتان -  شبكه 1 - 00/16

1408 - شبكه 4 - 00/18

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20

نبرد نهایی - شبكه 3 - 15/20

نشانی-  شبكه 2 - 15/21

پیامك به دیار باقی  شبكه 1 - 00/22

داستانی طنز  شبكه 3 - 45/22

فیلم سینمایی ایرانی  شبكه 2 - 15/23

گوشواره  شبكه 5 - (تكرار) 45/00

 10 فروردین (شنبه)

اكباتان - شبكه 1 - (تكرار) 10/8

نبرد نهایی - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12

مسافر بین راه - شبكه 5 - 30/13

فیلم سینمایی ایرانی - شبكه 2 - (تكرار) 15/14

داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14

نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15

همسرایان - شبكه 1 - 00/16

آلكاتراس - شبكه 4 - 00/18

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20

نوماد جنگجو - شبكه 3 - 15/20

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22

داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22

پرنده اسكاتلندی - شبكه 2 - 15/23

مسافر بین راه - شبكه 5 - (تكرار) 45/00

 11 فروردین (یكشنبه)

همسرایان - شبكه 1 - (تكرار) 10/8

نوماد جنگجو - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

قرارگاه مسكونی-  شبكه 5 - (تكرار) 30/10

پیامك به دیار باقی-  شبكه 1 - (تكرار) 30/12

اردوی روزانه بابا - شبكه 5 - 30/13

پرنده اسكاتلندی-  شبكه 2 - (تكرار) 15/14

داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14

نشانی-  شبكه 2 - (تكرار) 40/15

بر بوم زمان - شبكه 1 - 00/16

آزادی هم بد نیست-  شبكه 4 - 00/18

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20

علی و دنی - شبكه 3 - 15/20

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22

داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22

دهخدا - شبكه 2 - 15/23

اردوی روزانه بابا - شبكه 5 - (تكرار) 45/00

 12 فروردین (دوشنبه)

بر بوم زمان - شبكه 1 - (تكرار) 10/8

علی و دنی - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

قرارگاه مسكونی-  شبكه 5 - (تكرار) 30/10

پیامك به دیار باقی-  شبكه 1 - (تكرار) 30/12

پنجاهمین نفر-  شبكه 5 - 30/13

دهخدا - شبكه 2 - (تكرار) 15/14

داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14

نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15

تك تیرانداز - شبكه 1 - 00/16

اثیری-  شبكه 4 - 00/18

قرارگاه مسكونی-  شبكه 5 - 00/20

بله برون-  شبكه 3 - 15/20

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22

داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22

فرزندان افتخار - شبكه 2 - 15/23

پنجاهمین نفر - شبكه 5 - (تكرار) 45/00

 13 فروردین (سه‌شنبه)

تك‌تیرانداز - شبكه 1 - (تكرار) 10/8

بله برون - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - (تكرار) 30/10

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - (تكرار) 30/12

مربای شیرین - شبكه 5 - 30/13

فرزندان افتخار-  شبكه 2 - (تكرار) 15/14

داستانی طنز - شبكه 3 - (تكرار) 30/14

نشانی - شبكه 2 - (تكرار) 40/15

دوئل - شبكه 1 - 00/16

گادای قهرمان - شبكه 4 - 00/18

قرارگاه مسكونی - شبكه 5 - 00/20

گرو - شبكه 3 - 15/20

پیامك به دیار باقی - شبكه 1 - 00/22

داستانی طنز - شبكه 3 - 45/22

پینگ‌پنگ - شبكه 2 - 15/23

مربای شیرین - شبكه 5 - (تكرار) 45/00

 14 فروردین (چهارشنبه)

دوئل - شبكه 1 - (تكرار) 15/8

گرو - شبكه 3 - (تكرار) 30/10

پینگ پنگ - شبكه 2 - (تكرار) 15/14

طوفان تگرگ - شبكه 1 - 00/16

قرص زمان - شبكه 4 - 00/18